Basisinformatie over het ontslaggesprek

Hier leest u de definitie en het doel van het ontslaggesprek. Ook leert u wie het ontslaggesprek het beste voert en wanneer u het gesprek het beste voert. Kortom alle basisinformatie over het ontslaggesprek.

Wat is een ontslaggesprek?

Een ontslaggesprek is het gesprek dat plaatsvindt wanneer iemand wordt ontslagen. Wanneer een organisatie beslist om de samenwerking tussen de organisatie en medewerker te stoppen, dan zal de organisatie de medewerker in kwestie moeten ontslaan. Het gesprek waarin deze boodschap wordt overgebracht wordt een ontslaggesprek genoemd. Een ontslaggesprek is een voorbeeld van een slecht nieuwsgesprek.

Het doel van een ontslaggesprek

Een ontslaggesprek heeft maar één doel en dat is het duidelijk overbrengen van de vervelende boodschap dat de werknemer wordt ontslagen. Het ontslaggesprek draait dus om het overbrengen van het slechte nieuws met daar gekoppeld, het opvangen van de emoties, het voorkomen van discussie en het uitleggen van de ‘regeling’ die van toepassing is.

Wie voert het ontslaggesprek?

De directe managers is het meest op de hoogte van de prestaties en het gedrag van de betrokken werknemer. Meestal is de directe manager ook diegene die heeft besloten om van de betrokken werknemer, ongeacht de reden, afscheid te willen nemen. Daarom lijkt het alsof de manager de voorkeur verdient om het ontslaggesprek te voeren.

De HR professional daarentegen heeft de nodige vaardigheden en een meer onafhankelijk kijk op de zaken. De HR professional kent de gevoeligheid bij dergelijke gesprekken. Een goed ontslaggesprek bestaat namelijk vooral uit de juiste combinatie van de competenties als inlevingsvermogen, respect en eerlijkheid. Het daadwerkelijk en oprecht doorleven en overbrengen kost energie die het dichtst bij het profiel van een HR professional leunt.

Wanneer vind het ontslaggesprek best plaats?

Het meest ideale moment om het ontslaggesprek te houden is ’s morgens in het begin van de week in een rustige en ongestoorde omgeving. U plant het gesprek best in zijn agenda, maar kondigt het gesprek niet aan. Het ontslaggesprek moet ingepland worden zodat u zich tot in detail voorbereiden. Dat is eveneens exact de reden waarom het gesprek best niet wordt aangekondigd. Op deze manier krijgt de te ontslagen werknemer geen argwaan en komt het ‘nieuws uit de lucht vallen’. Onmiddellijk na de boodschap moet u zich beschikbaar houden om de ontslagen werknemer onmiddellijk en nadien op te vangen.

Rechten en plichten voor een medewerker

Een ontslaggesprek vindt alleen plaats wanneer u wordt ontslagen. In alle andere gevallen zal uw organisatie idealiter een exitgesprek met u voeren. Dit betekent ook dat u andere rechten en plichten heeft wanneer u zelf ontslag neemt dan wanneer u wordt ontslagen. Als u ontslag neemt zult u door uw organisatie hoogstwaarschijnlijk worden gevraagd om uw opzegtermijn uit te doen. Als u wordt ontslagen komt deze termijn vaak, maar niet altijd, te vervallen en krijgt u een ontslagvergoeding mits u geen ernstige professionele fout heeft gemaakt. In uw opzegtermijn heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op sollicitatieverlof en afhankelijk van uw leeftijd heeft u ook recht op outplacement. Wanneer uw opzegtermijn is afgerond heeft u pas recht op een werkloosheidsuitkering.