Valkuilen bij het ontslaggesprek

Hieronder vindt u een verzameling van de standaard en andere valkuilen bij het ontslaggesprek. 

Standaard valkuilen bij het ontslaggesprek

Dit zijn de tegenhangers van de tips en vermijdt u idealiter bij het ontslaggesprek.

Andere valkuilen bij het ontslaggesprek

  • Stiltes laten vallen: vermijd stiltes vanwege een te laag tempo door het stellen van vragen.
  • Troosten: troosten werkt niet tijdens het ontslaggesprek vanwege onverenigbare emoties.
  • Te snel de argumentatie van het ontslag mede te delen: dit moet voorkomen worden door de betrokken werknemer te vragen of hij de argumentatie wil horen.
  • Ingaan op verwijten: ga nooit in op verwijten want dit leidt tot een mondelinge woordenoorlog waar niemand baat bij heeft.
  • Rechtvaardig nooit de beslissing van de organisatie: over de beslissing valt niet te discussiëren.
  • Gebruik consequent dezelfde vooraf bepaalde argumenten: iemand die de argumenten niet heeft gehoord zal het nog eens vragen. Wanneer er dan andere argumenten volgen zal er discussie ontstaan.
  • Ontsla nooit iemand per telefoon, mail of SMS: dit is onfatsoenlijk en het is een uiting van slecht werkgeverschap terwijl je juist een Beste Werkgever wil zijn.

 

Probeer bovenstaande valkuilen bij het ontslaggesprek te vermijden en u zult een beter ontslaggesprek voeren.